Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване. Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване.   

Специални предложения с ваучери

Какво е специалност Вътрешни болести ?

Вътрешни болести
Вътрешни болести
Оборудване и апаратура в кабинет Вътрешни болести

Историята на науката „Вътрешни болести” е история на медицинската наука. Вътрешните болести (вътрешната медицина) са основният и най-обширен дял на клиничната медицина. Той изучава заболяванията на вътрешните органи и системи, тяхната причини за възникване, развитие и проявяване, тяхната диагноза и успешното им лекуване.
Вътрешните болести са били основен дял на някогашната единна медицинска наука, от който постепенно се отделили като самостоятелни дисциплини инфекциозните, детските и нервните болести, психиатрията, ендокринологията и други.

Специалност Вътрешни болести включват три раздела:

=> Първият раздел е вътрешна пропедевтика, т.е. изследването на болния.

=> Вторият раздел е клиника на вътрешните болести. Тя изучава причините за възникване на болестите, тяхното протичане, характерните симптоми, методите за диагностика и основните начини за лекуването им.

=> Третият раздел е терапия (лечение) на вътрешните болести. Наименованието терапия произлиза от гръцката дума therapeia - лечение. В този раздел на Вътрешните болести се обръща внимание на цялостното лекуване на боледуващия орган или система, както и на засегнатите в по-голяма или по-малка степен други органи и системи. Терапията използва богат арсенал от лечебни средства: лекарства, химиотерапевтични агенти, имунотерапия, физиотерапия, санаторно-курортно лечение, лечебно хранене, билкотерапия и други.

Лекарят, който се занимава с Вътрешни болести се нарича лекар Вътрешни болести или също Лекар Интернист.Кабинет "Вътрешни болести" в Медицински център ХАРМОНИЯ е напълно оборудван за тази специалност.

1. Съвременен Електрокардиографски апарат
2. Съвременен Ехографски апарат с три сонди за различните органи
3. Спирометър
4. Глюкомер, теглилка с ръстомер, негативоскоп, кушетки за прегледи.

На всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно- оздравителна програма, включваща:
1. Високо квалифициран медицински преглед от лекар Интернист и
2. Прецизни изследвания

 

Медицински център ХАРМОНИЯ извършва профилактични медицински прегледи, свързани пряко със специалност Вътрешни болести и с цел предпазването, установяването и лечението на заболяванията на човешкото тяло.