ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ
ОЧНИ БОЛЕСТИ
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
[начало] [e-mail] [english]
ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ
02/ 874 00 22
088/ 874 00 22
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник - петък
08.00 - 19.00
събота
10.00 - 14.00
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
АКТУАЛНИ ПРОМОЦИИ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ
НЕВРОЛОГИЯ
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
КИНЕЗИОТЕЙПИНГ
УШИ НОС ГЪРЛО
МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ
НОВО
УСЛУГИ И ЦЕНИ
Уши Нос Гърло
Посочените цени са в български лева!
УНГ преглед 28
Вторичен /контролен/ преглед 19
Домашна визита на специалист 60
Аудиометрия 20
Допълнителни услуги, които не влизат в стандартния преглед Цени в лева
НОС И ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ  
Предна тампонада на носа 10
Задна тампонада на носа 25
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 10
Отваряне на абцес на носната преграда 10
Пункция и промивка на максиларен синус 30
Каутеризация на разширени вени на носната преграда 10
Поставяне на медикаменти в носа 2
Продухване по Полицер 10
Риноскопия – задна 6
УСТНА КУХИНА, ФАРИНКС, ЛАРИНКС  
Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина и гърлото 10
Отстраняване на чужди тела в ларинкса 15
Отваряне на перитонзиларен абсцес 20
Индиректна ларингоскопия -при допълнителна нужда 6
Вземане и изследване на гърлен секрет 25
Намазване на устната кухина (напр. с йод) 2
УХО, ОРГАН НА РАВНОВЕСИЕТО  
Промиване на ухо. Почистване на ушна кал (церумен), за едно ухо 8
Отстраняване на чужди тела в слуховия канал 8
Инцизия (отваряне) на фурункул в слуховия проход 15
Отомикроскопия 10
Парацентеза (пробиване на ушното тъпанче при гнойно възпаление) 19
Поставяне на медикаменти в кухината на средно ухо 2
Изследване на органа на равновесието 15
ОБЩИ МАНИПУЛАЦИИ  
Вземане и изследване в лабораторни
условия на секрет (от нос, от ухо, от гърло)
25
Патохистологично изследване 40
Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност 10
Измерване на артериално налягане 3
Подкожна инжекция 4
Мускулна инжекция 4
Венозна инжекция 8
Септична превръзка 15
Асептична превръзка 10
*ЗАБЕЛЕЖКА:

1. ЦЕНИТЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИИ СА  ВАЛИДНИ, КОГАТО СПРИНЦОВКАТА И ИГЛАТА СА ОТ ПАЦИЕНТА. КОГАТО СА ОТ МЦ ХАРМОНИЯ СЕ ДОБАВЯ 1 ЛВ. КЪМ ЦЕНАТА.