Вход

SFbBox by psd to html

Специални предложения с ваучери

Медицински Център Хармония ООД е създаден през 2005 година с цел да предложи качествени медицински услуги в район Младост на град София.

Медицински център Хармония ООД е регистриран и работи, както с Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК), Частни застрахователи, а така също и с платени приеми при лекари-специалисти. С НЗОК работим по 3 специалности - "Вътрешни болести", "Ушно-носно гърлени болести", "Физикална и рехабилитационна медицина"

Центърът е разположен в собствена площ, кабинетите му са модерно изпълнени и оборудвани с най-съвременната техника.

изследванияЗа нашия екип отношението към пациента е най-важно, а именно :
1. Провеждаме внимателни изследвания на възникналите оплаквания
2. Проследяваме причините довели до тях
3. Обръщаме лично отношение на всеки пациент, а именно :
    3.1.Вникваме в неговите проблеми и страхове
    3.2.Уважаваме неговото време и заетост
4. Безкомпромисно качество на медицинската услуга

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ ПАЦИЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХАРМОНИЯ?
1. Специализация в двете области „Физиотерапия и рехабилитация” и „Вътрешни болести” позволява да работим задълбочено в тези насоки. Целта е пълно удовлетворяване на нуждите на нашите пациенти от подходящо лечение.
2. Наличието на лекари и консултанти от почти всички други области на здравеопазването позволява бързо и точно, на едно и също място, без загуба на време и нерви да се постави правилната диагноза и да бъде проведено навременно и точно лечение.
3. Високо качество на предлаганите медицински услуги, гарантирано от доказания професионализъм на персонала и съвременната апаратура.
4. Профилактика на социално-значимите заболявания, както и специализирани консултации със съответните водещи специалисти.

Заповядайте в Медицински център “Хармония” за професионално медицинско обслужване в приятна атмосфера за добро здраве сега и в бъдеще!

медицински център

медицински център

В началото на 2010 г. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХАРМОНИЯ получи от Министерството на здравеопазването отлична акредитационна оценка за максимален срок от 5 години за цялостна дейност на лечебното заведение!

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ :

Водещи принципи в работата на екипа на Медицински център “Хармония” винаги са били и ще бъдат в бъдеще:
1.Безкомпромисното качеството на медицинската услуга
2.Личната грижа и отношение към всеки пациент
3.Вникване в неговите проблеми, страхове и претеснения
4.Уважение към неговото време и заетост

ДЕЙНОСТИ :
Медицински център “Хармония” предлага :
1. Физиотерапия и рехабилитация на травматични  и следтравматични състояния
2. Ехография на коремни органи
3. Ехография на на гинекологични органи
4. Електрокардиография 
5. Профилактични прегледи

ФОРМИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СА:
1. Прегледи и консултации по направления от личен лекар
2. Платени прегледи
3. Домашни посещения

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ ПАЦИЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХАРМОНИЯ?
1. Специализация в двете области „Физиотерапия и рехабилитация” и „Вътрешни болести” позволява да работим задълбочено в тези насоки. Целта е пълно удовлетворяване на нуждите на нашите пациенти от подходящо лечение.
2. Наличието на лекари и консултанти от почти всички други области на здравеопазването позволява бързо и точно, на едно и също място, без загуба на време и нерви да се постави правилната диагноза и да бъде проведено навременно и точно лечение.
3. Високо качество на предлаганите медицински услуги, гарантирано от доказания професионализъм на персонала и съвременната апаратура.
4. Профилактика на социално-значимите заболявания, както и специализирани консултации със съответните водещи специалисти.

Заповядайте в Медицински център “Хармония” за професионално медицинско обслужване в приятна атмосфера за добро здраве сега и в бъдеще!